Zingeving in de 21ste eeuw

Op donderdag 14 december staan we bij Room for Discussion stil bij de zingeving van het leven. Dit zullen wij samen met twee bijzondere gasten doen: Victor Kal en Antoine Bodar. In een uur lang interview willen wij antwoorden krijgen op de meest fundamentele vragen in de geloofskwestie.

In het onderzoek van het CBS kwam naar voren dat steeds minder jongeren in Nederland zichzelf als religieus beschouwen, namelijk 49 procent in 2010 tegenover 41 procent in 2015. Ook jonge moslims doen minder aan religie dan hun ouders, meent dagblad Trouw. Is deze afname een permanente trend of verwachten we snel een breuk van deze trend? Hoe verhouden onze gasten zich tegenover de maatschappij dat steeds verder van religie lijkt te staan? Is godsdienst een continu proces of is het belangrijk dat het diep bij haar beginselen blijft? Onze gasten zijn beide religieus en zullen hun persoonlijke verhalen ten aanzien van religie met ons delen op 14 december.

Victor Kal is filosoof en hoogleraar aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Hij schreef verschillende boeken, waaronder De Joodse Religie In De Moderne Wijsbegeerte. In dit boek meent Kal dat de joodse religie de moderne wijsbegeerte in verlegenheid brengt. Onder dit perspectief behandelt hij denkers als Spinoza, Hegel en Marx.

Antoine Bodar is hoogleraar en sinds 1992 een Nederlandse Rooms-Katholieke priester. Momenteel is hij in Rome actief als priester. In het verleden was Bodar ook presentator bij de publieke omroep waarin hij in het programma Eeuwigh gaat voor oogenblick verschillende politici, schrijvers en theologen ontving. Afgelopen jaar startte hij de serie Bodar in de voetsporen van Paulus, waarin hij achter de verhalen wilde komen hoe Paulus eerst christenen vervolgde en vervolgens tot bekering kwam.

We bespreken de ideologieën van beide gasten op ons podium in de E-hal van de Roeterseilandcampus. Dit evenement is gratis en openbaar toegankelijk voor zowel studenten als niet-studenten.

Room for Discussion is made possible by