Ontwikkelingssamenwerking

Nederland, lange tijd zeer gulle gever, heeft een cultuuromslag gemaakt op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Er wordt 1 miljard bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking, tot verontwaardiging van onder andere Bill Gates. Anderzijds bestaat er ook veel draagvlak voor verandering van ontwikkelingshulp. Zo pleiten anderen al een tijd voor het afbouwen van directe hulp, en willen de focus meer op vrijhandel leggen.

Ook uit ontwikkelingslanden zelf komt kritiek op de westerse aanpak van ontwikkelingssamenwerking. Zo heeft Dambisa Moyo, Zambiaans econome, kritiek geleverd in haar boek Dead Aid. Zij is van mening dat de westerse hulp Afrika meer kwaad dan goed heeft gedaan. Moyo is hierin niet de enige, er komen steeds meer stemmen op dat de ontwikkeling uit het continent zelf zal moeten komen. Vrijhandel wordt als essentieel onderdeel voor deze ontwikkeling gezien. Maar wordt deze ontwikkeling niet onmogelijk gemaakt door het Europees protectionisme?

Daarnaast gaan wij in op de rol van de Wereldbank in dit geheel. De Wereldbank is een grote naam, maar voor veel mensen is het onduidelijk wat zij doen. Wat is de Wereldbank precies, en wat gaat Heemskerk bij de Wereldbank doen?

Room for Discussion is made possible by