Onno Ruding

Ruding was minister van financiën in de kabinetten Lubbers 1 en 2, tijdens de grote recessie van de jaren 80. Ook toen kampte Nederland met een hoge staatsschuld, grote tekorten, veel werkloosheid en een ingestorte huizenmarkt. Nederland moest hard en veel bezuinigen en Ruding was de man die dat voor elkaar kreeg. De geschiedenis herhaalt zich momenteel, dus redenen genoeg om de huidige ontwikkelingen kritisch met Onno Ruding te bespreken!

Room for Discussion is made possible by