Kenniseconomie

University Rankings, valorisatie en rendementsdenken. Deze drie woorden domineren de laatste jaren steeds vaker het nationale debat rondom onderwijs en wetenschap. Het winstdenken overheerst. Onderwijsgeld wordt verdeeld op basis van het aantal gehaalde studiepunten en universiteiten worden via financiele incentives gepusht om het aantal behaalde diploma’s te
maximaliseren.Hierdoor lijkt het steeds meer alsof kwantiteit belangrijker is geworden dan de kwaliteit van het onderwijs.

De politiek wil dat er zoveel mogelijk studenten zo snel mogelijk afstuderen, het liefst op een zo hoog mogelijk opleidingsniveau. Wetenschap en onderwijs worden gefinancierd op basis van hun output, kwantiteit wordt daarmee de meetlat voor productiviteit – en maatstaf voor kwaliteit.

Dit alles ten bate van de Nederlandse kenniseconomie. Die kenniseconomie moet er namelijk voor zorgen dat Nederland weer goed en duurzaam uit de crisis komt. De politiek is van mening dat wetenschap en onderwijs onze economie moeten versterken. Maar kan dat eigenlijk wel? Is investeren in de kenniseconomie wel de juiste methode? En zo ja, hoe moeten we ons onderwijs en de wetenschap dan eigenlijk organiseren? Zijn er bijvoorbeeld niet gewoon te veel studenten in Nederland?

Op dinsdag, 10 december bespraken wij dit alles met niemand minder dan Alexander Rinnooy Kan en Barbara Baarsma in een Room for Discussion sessie geheel gewijd aan de Nederlandse kenniseconomie.

Alexander Rinnooy Kan (UvA Universiteitshoogleraar Economie en Bedrijfskunde en voormalig voorzitter SER) is volgens De Volkskrant al jaren een van de ‘machtigste mannen’ van Nederland die, na zijn werkzaamheden bij de Sociaal Economische Raad, nu zijn kennis inzet voor de Universiteit en FEB.

Sinds 2009 is Barbara Baarsma Bijzonder Hoogleraar marktwerking- en mededingingsregulering aan de FEB. Een graag geziene gast in de media door haar scherpe kijk op een breed economisch perspectief. Tevens is Barbara Baarsma Kroonlid van de Sociaal Economische Raad.

Kamal Boulema & Iwana Mietus

Room for Discussion is made possible by