Eric Wiebes: De klimaatpolitiek van Nederland – College en Q&A

In een speciale uitvoering van Room for Discussion is Minister van Economische Zaken en Klimaat: Eric Wiebes te gast.
Op dinsdag 12 maart (20:00 – 21:30), de dag voordat de doorrekening van het Klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau bekend worden gemaakt, zal Eric Wiebes spreken over het klimaat en de plannen uit het klimaatakkoord, waarna er uitgebreid tijd is voor vragen uit het publiek.

Over het klimaatakkoord:
In december 2018 werd door Voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad het Klimaatakkoord aan minister Wiebes overhandigd. Dit was het resultaat van maandenlange onderhandelingen over de klimaatmaatregelen die nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Die uitstoot moet in 2030 49 procent lager zijn dan in 1990. In het rapport van het Klimaatberaad staan zo’n 600 plannen voor onder meer verduurzaming, vermindering van het energieverbruik en belastingaanpassingen.

Wie: Minister van Economische Zaken en Klimaat – Eric Wiebes
Wat: College en Q&A over het klimaat en de Nederlandse klimaatplannen
Wanneer: 12 maart, 20:00 – 21:30
Waar: E-Hal, Roeterseiland
Toegang: gratis

Room for Discussion is made possible by