The Dutch Pension System

Gedurende een uur zal er met meneer Brouwer onder andere in discussie gegaan worden over:

– (On)zekerheid binnen de pensioensector: de samenstelling van de portefeuille bij ABP, de gevolgen van de crisis, de dekkingsgraad en een eventuele korting op pensioenen zal worden besproken.

– Demografische veranderingen en de uitwerking hiervan op pensioenen ABP: we worden ouder en de bevolking vergrijst. In het huidige systeem betalen de jongeren van nu premie voor de gepensioneerden van nu. Is dit ook haalbaar in de toekomst?

– Politiek vs rekenkundig: Denemarken heeft het beste pensioenstelsel ter wereld. Kunnen wij iets van ze leren?

– Pensioenfondsen anno nu en in de toekomst: tot slot bespreken we de rol van pensioenfondsen in het aanjagen van de reeele economie en de eventuele veranderingen die plaats zullen vinden in de pensioensector.

Room for Discussion is made possible by