Tien Jaar na de Financiële Crisis

Op 15 september 2008 viel de Amerikaanse bank Lehman Brothers. Deze ondergang was het startschot van een verwoestende financiële crisis.

In de mondiale kettingreactie die deze val veroorzaakte werd geen bank gespaard van de schokgolven die door de kapitaalmarkten gingen. Enige tijd na deze val nationaliseerde de Nederlandse overheid ABN AMRO, om te voorkomen dat deze systeembank zou sneuvelen. Voor 16,8 miljard euro wordt zowel ABN Amro Bank Nederland als Fortis Bank Nederland ingelijfd. Sindsdien is er hevige discussie ontstaan in hoeverre de financiële sector maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt. Banken zijn gewoonlijk private instituties die net als andere bedrijven het doel hebben winst te maximaliseren. Aan de andere kant vormt de financiële sector het hart van de economie en dat brengt dat een morele plicht met zich mee.

De financiële sector werd door de crisis die tien jaar geleden plaatsvond ernstig aangetast. De gevolgen zijn tot op de dag van vandaag merkbaar en zullen dat voor de financiële sector nog langdurig blijven. Of dit nu strengere kapitaaleisen of het terugwinnen van het maatschappelijke vertrouwen betreft.

Wat heeft de bancaire sector geleerd van de crisis en hoe staan we er nu voor? Wat zijn de verantwoordelijkheden van banken? Is het risicomanagement van de banken drastisch veranderd? Hoe zorgen wij ervoor dat de economie minder afhankelijk wordt van de financiële sector? En wat gaat de toekomst brengen voor ABN AMRO en andere banken in Nederland?

Om een brug te slaan tussen economie als wetenschap en de economische berichtgeving in de media over de financiële crisis, werd tien jaar geleden ons discussieplatform opgericht. Een decennium later kijkt Room for Discussion samen met Kees van Dijkhuizen, de CEO van ABN Amro en Arnoud Boot, hoogleraar Ondernemingsfinanciering en Financiële Markten en kroonlid SER, terug op deze ingrijpende en allesomvattende crisis.

Room for Discussion is made possible by