Arnoud Boot & Sweder van Wijnbergen: the economy of Western-Europe

Hoe kan de groei in de economie van West-Europa teruggebracht worden? Europese staatshoofden buigen zich over deze vraag. Deze vraag wordt beantwoord in Room for Discussion!

Room for Discussion is made possible by