Minister Van Der Steur

In het wereldwijd beroemde 1984 beschrijft George Orwell de dystopie van een ultieme surveillancestaat. Anno 2016 grijpen critici van het huidige veiligheidsbeleid dit schrikbeeld veelvuldig aan om te waarschuwen voor overdadige uitbreiding van maatregelen en bevoegdheden.

Hebben zij een punt en stevenen we inderdaad af op gevaarlijke afbraak van privacy? Of is, gezien de substantiële terrorismedreiging, het huidige beleid simpelweg noodzakelijk en onontkoombaar om weerstand te bieden tegen kwaadwillenden? En zijn veiligheidsmaatregelen daadwerkelijk doeltreffend, of dragen ze vooral bij aan een gevoel van veiligheid?

Deze en andere vraagstukken gaan we grondig behandelen tijdens een nieuwe aflevering van Room for Discussion. We zullen hierover een uur lang in discussie gaan met Ard van der Steur, die als minister van Veiligheid en Justitie dagelijks voor deze uitdagingen staat en grote verantwoordelijkheid kent voor de nationale veiligheidssituatie.

Zoals altijd is Room for Discussion vrij en open toegankelijk voor alle geïnteresseerde studenten.

Room for Discussion is made possible by