Frans Timmermans

De internationale machtsverhoudingen zijn na de koude oorlog niet zo gespannen geweest als nu. Op maandag 16 september was de Nederlandse vertegenwoordiger in dit diplomatieke spel, Frans Timmermans ( minister van Buitenlandse Zaken) een uur lang te gast zijn bij Room for Discussion.

De Arabische Lente waarin de bevolking van o.a. Jemen, Tunesië, Libië en Egypte zich afzet tegen een ondemocratisch regime is nog steeds aan de orde van de dag met een dreigende situatie in Syrië. Na een slepende burgeroorlog waarin zelfs chemische wapens niet geschuwd zijn, wordt de vraag wanneer en in welke mate de Westerse landen zullen ingrijpen steeds dringender. Wat is de rol van Nederland? En wat zijn de afwegingen voor ingrijpen van de Westerse wereld?

Naast de nijpende situatie in het Midden-Oosten zoomen we ook in op de rol van de energiebronnen in de diplomatie van Nederland. Deze bronnen komen veelal uit het Midden-Oosten (olie) en Rusland (gas). Vaak nemen deze landen het niet zo nauw met de mensenrechten. Hoe gaat Nederland om met deze situatie? En moeten we zoeken naar alternatieve brandstoffen als bijvoorbeeld schaliegas?

Ook de rol van diplomatie en hoe Nederland deze diplomatie bedrijft komt aan bod. Vele ambassades en/of consulaten zijn gedwongen gesloten wegens bezuinigingen. Ook is de staatssecretaris van Europese Zaken afgeschaft. Wat zijn de gevaren hiervan? En hoe gaat het er bij een Europese Top achter de schermen aan toe?

Room for Discussion is made possible by