Dick Schoof

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid

Van 1999 tot 2003 was Schoof hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en aan het einde van die periode werd hij ook project-directeur-generaal Vreemdelingenwet 2000. Eind 2010 werd hij directeur-generaal politie bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie en was hij belast met de vorming van de nieuwe Nationale politie. Op 1 maart 2013 volgde hij Erik Akerboom op als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Room for Discussion is made possible by