Nout Wellink

Nout Wellink: zeer ervaren centraal bankier in Nederland, nu commissaris van Bank of China. Jaren lang was hij verantwoordelijk als toezichthouder van ons bankenstelsel. Waar ging het mis? En hoe ziet de toekomst er uit? Op 4 december van 12.00 tot 13.00uur was Wellink te gast bij Room for Discussion!

Bijna dertig jaar heeft Wellink zitting gehad in de directie van De Nederlandsche Bank. Hiervan is hij veertien jaar president geweest van De Nederlandsche Bank. Wellink heeft hier enorm roerige tijden meegemaakt. Zo is de ABN Amro bank onder zijn leiding genationaliseerd en was het noodzakelijk ING te voorzien van staatssteun. Daarnaast is later gebleken dat SNS Reaal haar fatale Property Finance aankoop heeft gedaan terwijl Wellink president van DNB was. Rabobank bleek gefraudeerd te hebben met de Libor-rente. Het Nederlandse bankenstelsel is sindsdien enorm veranderd. Waar gaat het de komende jaren heen? Wat kan Wellink meegeven aan de huidige DNB-president Klaas Knot?

Nout Wellink is op dit moment commissaris bij de Bank of China. Wij zijn benieuwd naar hoe het Wellink vergaat in China. Loopt China op dit moment dezelfde risico’s als de Westerse landen in 2008? Een vastgoedbubbel en de enorme omvang van ‘shadow banking’ zouden volgens veel economen de ingrediënten kunnen vormen voor een Chinese financiële crisis. In hoeverre klopt dit? Hoe gaat Welink’s Bank of China hiermee om? We zullen het Wellink allemaal vragen!

Room for Discussion is made possible by