Mariëtte Hamer

De Sociaal-Economische Raad, kortweg SER, adviseert de regering op sociaal economische thema’s zoals energie, pensioenen en robotisering. Van oudsher vinden de werkgevers, werknemers en wetenschappers elkaar in dit poldermodel om advies te geven aan het kabinet wat zij veelal opvolgen. Critici stellen echter dat de adviezen van de SER momenteel minder serieus genomen worden.

Een meer dynamische samenleving vraagt om een meer dynamisch adviesorgaan. Voor het Energieakkoord betrok haar voorganger, Wiebe Draijer, al nieuwe organisaties in het proces omdat de oude polderinstituten de samenleving niet meer goed weerspiegelden. Hoe wordt de jonge generatie bijvoorbeeld vertegenwoordigd? En is het poldermodel eigenlijk überhaupt nog wel houdbaar?

Mevrouw Hamer moet bij de SER zorgen voor verbondenheid, een uitdaging is dat de werknemers organisatie FNV-bondgenoten momenteel in zwaar weer verkeerd. Is Hamer aangesteld, omdat ze met haar rode hart de zorgen van de werknemers beter kan vertalen? De vraag die hieruit volgt is in hoeverre de voorzitter van een belangrijk adviesorgaan politiek neutraal moet zijn.

Mariëtte Hamer is sinds september 2014 voorzitter van de SER. Ze volgde Wiebe Draijer op, die bestuursvoorzitter van de Rabobank is geworden. Voor haar voorzitterschap zat ze in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid, waar zij onder meer ook fractievoorzitter was.

Wie: Mariëtte Hamer
Wat: Voorzitter van de SER
Wanneer: woensdag 10 december, 12.30uur – 13.30uur
Waar: E-hal, Roetersstraat 11, Amsterdam

Interviewers: Ruben Hekster & Iwana Mietus

Room for Discussion is made possible by